LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Modelace prsou
Plastická chirurgie a estetická, laserová dermatologie

Co jsou testikulární náhrady?
Kdy se doporučuje implantace testikulárních protéz?
Implantát (silikonová náhrada)
Operační přístup
Operace implantátu testikulárních protéz
Výhody implantace testikulárních protéz
Ceník
Objednat konzultaci

Implantace testikulárních protéz (silikonových náhrad varlat)

Co jsou testikulární náhrady?

Testikulární náhradou (silikonovou náhradou varlat) lze poměrně jednoduše esteticky řešit případy ztráty nebo vrozeného nevyvinutí varlete či varlat. Tyto stavy kromě vlastního kosmetického handicapu přinášejí pro postižené muže i druhotné psychické problémy a pocity méněcennosti.

Většinou jde o mladé jedince, a tak není pochyb o vhodnosti operačního řešení tam, kde je dotyčný požaduje a kde je lze technicky provést. Vzhledem k dostupnosti, neškodnosti a kvalitě testikulárních protéz by výkon měl být v repertoáru každého vyspělého plasticko-chirurgického pracoviště.

Kdy se doporučuje implantace testikulárních protéz?

 • poúrazové stavy s nutností orchiectomie (odstranění varlete),
 • nádorové procesy s nutností funiculoorchiectomie (odstranění varlete se semenným provazcem),
 • zánětlivé většinou abescedující stavy s nutností orchiectomie,
 • nesestouplé varle s nutností odstranění,
 • vrozené nevyvinutí varlete aj.

Relativní indikací jsou potom stavy po hormonální léčbě (např. oboustranná orchiektomie v rámci léčby karcinomu prostaty) či případy spojené se ztrátou varlat oboustranně v rámci sexuologicko-psychiatrické léčby

Implantát (silikonová náhrada)

Používají se silikonové, resp. gelové implantáty, které jsou materiálově prakticky identické se známějšími prsními implantáty. Většina výrobců produkuje tvarově i pohmatově věrné výrobky, většinou v pěti velikostech udávaných jak v cm, tak v cm3.

Bývají vybaveny fixačním poutkem proti posunu směrem k tříslu. Někteří výrobci dělají dva druhy povrchu – hladký či zdrsnělý. Balení je sterilní s indikátorem sterility a není nutná žádná příprava. Samozřejmostí výrobků je certifikace a identifikační štítek pro nositele implantátu.

Operační přístup

Volíme dva operační přístupy:

 • inguinální (tříselný),
 • skrotální (z oblasti šourku).

S tříselným operačním vstupem se setkáme především na urologických pracovištích. Jde o plánované operace pro nádor, protože zde je nutno odstranit varle i se semenným provazcem právě z tohoto vyššího řezu. Stejná volba přístupu bude i pro vložení implantátu při odstranění vrozeně zadrženého méněcenného varlete v oblasti tříselného kanálu.

Výhodou tohoto přístupu je možnost uložení protézy zároveň se základním výkonem. Nevýhodou je horší přístupnost pro vytvoření prostoru pro varle v šourku a nemožnost použití fixačního poutka implantátu – tedy nutnost uzavření komunikace dutiny šourku s tříslem cirkulárním stehem.

Skrotální operační přístup je častější. Je využíván při ostatních výše uvedených indikacích. Jde většinou o případy, kde nebylo možné vložit implantát při prvotním základním zákroku. Výhodou je možnost dobré přípravy dutiny v šourku pro vložení implantátu a možnost dobré fixace k podkoží skrota.

Operace implantátu testikulárních protéz

Výkon provádíme ve svodné nebo krátké celkové anestesii, většinou ambulantně. Po zvolení přístupu provádíme řez o délce, která je nutná pro projití implantátu do dutiny šourku. Poté většinou tupou preparací vytváříme prostor pro protézu. Tu vkládáme za přísně aseptických podmínek a fixujeme jednou z výše uvedených možností tak, aby poloha a výška implantátu působila přirozeně. Následně uzavíráme podkoží vstřebatelným, kůži většinou nevstřebatelným, materiálem a sterilně kryjeme ránu. Kožní stehy odstraňujeme za 7 dnů.

Výhody implantace testikulárních protéz

 • jednoduchost,
 • možnost ambulantního provedení,
 • tvarová i pohmatová věrnost implantátu,
 • velikostní výběr,
 • prakticky stoprocentní snášenlivost,
 • relativní cenová dostupnost materiálu.