LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
MUDr. Eva Dřevínková

MUDr. Eva Dřevínková

Kvalifikace

V roce 2000 ukončila studium na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2003 absolvovala atestaci z chirurgie I. stupně. Od roku 2008 se věnovala zejména zahraničním stážím, aby načerpala zkušenosti po světě a v roce 2012 mohla úspěšně získat atestaci z plastické chirurgie.

Praxe a odbornost

 • od roku 2008 – je lékařkou a odbornou asistentkou na Klinice plastické chirurgie FNKV a 3. lékařská fakulta UK v Praze,
 • 2007-2008 – Clinical Research Fellow (vědecký pracovník), Cardiff University, Cardiff, Velká Británie,
 • 2007-2008 – Staff Grade (specialista v daném oboru) – Mamologické centrum,University Hospital of Wales, Cardiff, Velká Británie,
 • 2005-2007 – Specialist Registrar (ekvivalent lékaře po 1. atestaci) – Klinika všeobecné chirurgie, Mamologické centrum, University Hospital of Wales, Cardiff, Velká Británie,
 • 2004-2005 – byla odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě a Chirurgické klinice FN Na Bulovce v Praze,
 • 2001–2005 – sekundární lékař, Chirurgická klinika FN Na Bulovce v Praze,
 • 2000–2001 – sekundární lékař, Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady v Praze.

Členství a certifikace

 • Česká lékařská komora,
 • společnost plastické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,
 • společnost chirurgie ruky ČLS J. E. Purkyně,
 • společnost estetické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,
 • společnost rehabilitace ruky ČLS J. E. Purkyně.

Co můžete očekávat

 • odbornost a profesionalitu,
 • více než 20 let zkušeností,
 • osobní přístup,
 • plynulá znalost anglického a německého jazyka,
 • znalost jazyka francouzského a ruského.