LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
MUDr. ROBERT VLACHOVSKÝ, Ph.D.

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

V letech 1995 do roku 2001 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 sekundární lékař a odborný asistent II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv.Anny v Brně.

Kvalifikace

V roce 2004 získal atestaci z chirurgie I. stupně. V roce 2010 získal specializovanou způsobilost v oboru chirurgie. V roce 2011 získal atestaci z cévní chirurgie. Je držitelem licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe. Mimo atestace ještě v roce 2011 obhájil doktorský studijní program a získal tak titul Ph.D.

Členství a certifikace

  • certifikát pro laserové operace na žilním systému (2005),
  • certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2009). Členství a certifikace
  • členem České lékařské komory (ČLK),
  • České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH),
  • European Society for Vascular Surgery (ESVS)
  • a Association of International Vascular Surgeons (AIVS).

Co můžete očekávat

  • odbornost a profesionalitu,
  • více než 18 let zkušeností,
  • osobní přístup.