LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
prof. MUDr. ANDREJ SUKOP, Ph.D.

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

V rámci stáží měl možnost pracovat na stážích na neurochirurgii, kardiochirurgii, jednou se zúčastnil stáže na plastické chirurgii. Tam měl možnost asistovat operaci pod mikroskopem. Tato stáž rozhodla o jeho další kvalifikaci a směru, kterým se vydal. O rok později byl vypsán konkurz na plastickou chirurgii ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a bylo rozhodnuto.

Kvalifikace

Od roku 1987 do roku 1993 vystudoval I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1993. V roce 1996 získal atestaci I. stupně z chirurgie. V roce 2001 získal atestaci z plastické chirurgie. V roce 2006 úspěšně obhájil svou disertační práci na téma: Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím, školitelkou byla tehdy ještě doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc., dnes již prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc., a konzultantem byl doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

Praxe a odbornost

Od roku 2015 je přednosta Kliniky plastické chirurgie FNKV, III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 je vedoucí lékař plastické chirurgie na Klinice laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie LaserPlastic. Od roku 2014 je docent plastické chirurgie, III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 • od roku 2015 – přednosta Kliniky plastické chirurgie FNKV, 3. LF UK,
 • od roku 2005 – vedoucí lékař plastické chirurgie na Klinice laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie – LaserPlastic,
 • od roku 2014 – je docentem plastické chirurgie, 3. lékařská fakulta UK,
 • 2004-2014 – odborný asistent 3. lékařská fakulta UK,
 • 2009–2014 – vedoucí lékař lůžkového oddělení – Klinika plastické chirurgie FNKV,
 • 1996–2009 – vedoucí lékař operačních sálů – Klinika plastické chirurgie FNKV,
 • 1993–1996 – sekundární lékař chirurgického oddělení v Brandýse nad Labem.

Členství a certifikace

 • ISAP (International Society of Aestetic Plastic Surgery),
 • ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery),
 • EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic of Aesthetic Plastic Surgery),
 • IPRAS (International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery),
 • společnost plastické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,
 • společnost chirurgie ruky ČLS J. E. Purkyně (2014 ve výboru společnosti),
 • společnost estetické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,
 • společnost rehabilitace ruky ČLS J. E. Purkyně (2012,2013,2014 ve výboru společnosti).

Co můžete očekávat

 • odbornost a profesionalitu,
 • více než 25 let zkušeností,
 • osobní přístup.