LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
prof. MUDr. JAN KLOZAR, CSc

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc

Absolvoval 1. Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, dále studoval na Faculté de Medecine, Université Paris Sud, kde získal Diplome en Cancerologie Cervico-Faciale. Složil dvě atestace z otorinolaryngologie. Obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval na 1. Lékařské fakultě UK a byl jmenován docentem později profesorem v oboru otorinolaryngologie. Složil akreditační zkoušku ze spánkové medicíny.

Působí na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK. Pracoval 2 roky v největším francouzském onkologickém ústavu Institut Gustave Roussy ve Villejuif u Paříže. Absolvoval několikaměsíční stáže  v Hôpital Timone v Marseille a v Hôpital de la Croix-Rousse v Lyonu, kratší studijní pobyty pak v Memorial Sloan – Kettering Cancer Center v New Yorku, Centre Oscar Lambret v Lyonu, Tata Memorial Hospital v Mumbai a v universitních nemocnicích v Mnichově a Erfurtu a Mannheimu. Pracoval i v Kilimanjaro Christian Medical Center v Moshi v Tanzanii, kde učil na místní lékařské fakultě. Pravidelně se vrací operovat do regionální nemocnice v Thies v Senegalu v rámci mise ministerstva vnitra Medevac.

Je předsedou České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, předsedou onkologické sekce České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, členem francouzské Společnosti pro onkologii hlavy a krku, členem výkonného výboru Asia – Pacific Society of Thyroid Surgery, členem European Academy of Sleep medicine, členem Comité scientifique international časopisu Annales francaises d ORL et de pathologie cervico-faciale a členem Foreign editorial board Head and Neck Journal (Moskva). Je čestným členem Foundation of Head and Neck Oncology (Indie) a čestným členem Rakouské a České Společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Je recenzentem Journal of Surgical Oncology, Lancet Oncology, Laryngoscope, European Archives of Otorhinolaryngology a dalších odborných periodik.

Angažuje se v Chirurgické sekci České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, je hlavním autorem Doporučených postupů pro chirurgickou léčbu spánkové apnoe a chrápání.

Je autorem  nebo spoluautorem více než 90 publikací v českém a zahraničním odborném tisku, autorem 6 kapitol v  monografiích, hlavním autorem učebního textu Speciální otorinolaryngologie. Byl více než 500x citován ve světové literatuře, má h-index 14. Přednesl přes 250 příspěvků na kongresech a odborných konferencích, opakovaně byl čestným hostem Francouzské a Rakouské společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku a egyptské Delta society. Pozvané přednášky pronesl i v Polsku, Německu, Holandsku, Španělsku, Itálii, Rusku, Bělorusku, Spojených státech amerických, Kolumbii, Brazilii, Argentině, Turecku, Kazachstánu, Indii, Thajsku, Myanmaru, Jižní Koreji, a na Taiwanu. Byl nebo je řešitelem nebo spoluřešitelem 10 grantů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Odborně je zaměřen na onkologii hlavy a krku a chirurgickou léčbu spánkového apnoického syndromu a ronchopatie. Ve vědecké práci se soustřeďuje především na význam humánních papillomavirů u nádorů hlavy a krku.