LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Anestservis

Anestservis

MUDr. Gabriela Andonová

1984 – 1990  – 3.lékařská fakulta UK
1990 – 1991  – FN Motol sekundární lékař na Klinice anesteziologie a resuscitace
1991 – 1998  – FN Na Královských Vinohradech – sekundární lékař KAR
1996             – Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace I. Stupně|
1998 – 2000  – Nemocnice na Bulovce – sekundární lékař KAR
2000             – Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně
2000             – Kurz svodné a porodnické analgézie – Nemocnice na Bulovce
2001             – Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe a pro výkon funkce odborného zástupce a konzultanta
2001 – 2002  – nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem – primář anesteziologického oddělení
2002 – 2005  – Ústav péče o matku a dítě v Podolí – sekundární lékař ARO
2005 – 2013  – Anestar s.r.o. – samostatně pracující lékař anesteziolog
2010 –  2011 – Klinika estetické medicíny GHC – samostatně pracující lékař anesteziolog
2014 – dosud – Anestservis – společnost pro anesteziologický servis a poradenství – spoluvlastník

Jazykové znalosti

 • srbština – perfektně (C 2)
 • chorvatština – perfektně (C2)
 •  angličtina – středně pokročile (B1)
 • španělština –  mírně pokročile (A2)
 • němčina –  začátečník (A1)

Další dovednosti:

 • lektor jógy
 • přednášková činnost v oboru

MUDr. Jana Jeriová

Vzdělání – FVL UK-Praha, obor Všeobecné lékařství….1980-1987

Postgraduální vzdělání

 • atestace I. st. v oboru anestez. a resuscitace…1993
 • certifikát Foundation for European Education in Anest…. 1997
 • certifikát porodnické analgezie a anestezie. 1998
 • specializace v oboru anest. a resuscitace….2007

Zaměstnání

1987-1990 Katedra biofyziky a nukleárni mediciny (vědecký aspirant)
1990-2007 KIlinika anesteziol. A resuscitace FN KV (sekundární lékař)
2006-2007 Nemocnice Brandýs/Labem (ARO)
2008-2013 Ústav pro péči o matku a dítě-Podolí (ARO)
2013-registrovaný anesteziolog