LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Modelace prsou
Plastická chirurgie a estetická, laserová dermatologie
Plastika genitálů mužů

Plastická operace předkožky penisu (Circumcize – obřízka)

  • zlepšení estetického vzhledu mužského genitálu,
  • vytvoření podmínek pro jeho bezproblémovou hygienu,
  • zlepšení sexuálního života pro oba partnery.

Některé národnosti rutinně realizují obřízku v ranném dětském věku a výkon může mít náboženský či rituální podtext. U Evropanů, jde většinou o zákrok volby ve středním dětském věku (chlapecká obřízka) či v dospělosti (mužská obřízka). Zpravidla se k němu přistupuje pouze v případech, kdy vrozený stav předkožky nevyhovuje nebo je-li předkožka změněna v důsledku chorobného kožního procesu či infekce.

Plastika genitálů mužů

Implantace testikulárních protéz (silikonových náhrad varlat)

Testikulární náhradou (silikonovou náhradou varlat) lze poměrně jednoduše esteticky řešit případy ztráty nebo vrozeného nevyvinutí varlete či varlat. Tyto stavy kromě vlastního kosmetického handicapu přinášejí pro postižené muže i druhotné psychické problémy a pocity méněcennosti.

Většinou jde o mladé jedince, a tak není pochyb o vhodnosti operačního řešení tam, kde je dotyčný požaduje a kde je lze technicky provést. Vzhledem k dostupnosti, neškodnosti a kvalitě testikulárních protéz by výkon měl být v repertoáru každého vyspělého plasticko-chirurgického pracoviště.