LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Modelace prsou
Plastická chirurgie a estetická, laserová dermatologie

Co Vám přinese Obřízka?
Kdy zvažovat obřízku?
Jak probíhá obřízka?
Výhody zákroku
Ceník
Objednat konzultaci

Plastická operace předkožky penisu (Circumcize – obřízka)

Co Vám přinese Obřízka?

 • zlepšení estetického vzhledu mužského genitálu,
 • vytvoření podmínek pro jeho bezproblémovou hygienu,
 • zlepšení sexuálního života pro oba partnery.

Některé národnosti rutinně realizují obřízku v ranném dětském věku a výkon může mít náboženský či rituální podtext. U Evropanů, jde většinou o zákrok volby ve středním dětském věku (chlapecká obřízka) či v dospělosti (mužská obřízka). Zpravidla se k němu přistupuje pouze v případech, kdy vrozený stav předkožky nevyhovuje nebo je-li předkožka změněna v důsledku chorobného kožního procesu či infekce.

Kdy zvažovat obřízku?

Absolutní indikací jsou všechny obtíže spojené s přílišnou těsností předkožky.

 • obtížné močení,
 • obtížná erekce,
 • obtížná hygiena,
 • sexuální problémy většinou ve smyslu předčasné ejakulace,
 • opakované záněty či podezření na nádorové onemocnění zakrytého nekontrolovatelného penisu,
 • akutní zaškrcení penisu (paraphimosis) aj.

Relativní indikací bývá výslovné přání klienta, které je zdokumentováno a podpisem ztvrzeno. Jde o individuální estetické cítění jedince, které není v rozporu s medicínskými aspekty a mnohdy mívá souvislost etnickou či náboženskou.

Jak probíhá obřízka?

Před zahájením výkonu je nutná dohoda mezi klientem a lékařem o rozsahu výkonu. Lze totiž provést redukci předkožky.

 • velmi malou,
 • částečnou,
 • úplnou.

Provedení je možné ambulantně či při jednodenní hospitalizaci. Výkon probíhá v krátké celkové nebo svodné anestesii. Nedoporučujeme obřízku v lokální anestesii, pokud to není nutné vhledem k internímu stavu klienta. Důvodem je špatná prostorová orientace operatéra v terénu napuštěném lokálním anestetikem. To může vést ke zhoršení estetického výsledku.

Plastická operace předkožky penisu neboli obřízka je zahájena řezem ve tvaru W (obdoba známější Z plastiky). Následuje její resekce a sešití vnitřního a vnějšího listu předkožky po jednotlivých kvadrantech. V případě krátké uzdičky (frenula), se přidává plastické prodloužení této lokality. Materiál šicí je vstřebatelný a nevyžaduje pozdější odstranění stehů. Operovanou plochu sterilně kryjeme.

Další ošetřování a pooperační režim je stanoven po detailní konzultaci s lékařem po výkonu.

Výhody zákroku

 • nenáročnost výkonu (lze provést i ambulantně),
 • dobrý a trvalý kosmetický efekt s minimem možných komplikací,
 • možnost určení rozsahu výkonu podle estetických představ klienta,
 • zlepšení sexuálního života.