LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Odstranění křečových žil
Plastická chirurgie a estetická, laserová dermatologie

Odstranění křečových žil lepidlem
Postup před aplikací žilního biologického lepidla
Výhody ošetření
Objednat konzultaci

Odstranění křečových žil lepidlem

Odstranění křečových žil lepidlem

Operace křečových žil pomocí technologie VenaSeal™ Closure patří k nejnovějším způsobům léčby křečových žil. Pod kontro­lou ultraz­vuku při něm zavedeme do žíly u kolene nebo v polovině lýtka katetr. Postupujeme většinou punkčně (vpichem) a a katetr zavedeme až do oblasti spojení povr­chové a hluboké žíly v třísle (nebo v podko­len­ní) a poté se apli­kujeme po malých dávkách (kap­kách) biolo­gické lepidlo na žíly.

Po apli­kaci lepidla se žíla kompri­muje a po něko­lika desít­kách vteřin se stěny žíly slepí. Ošetřená žíla po něko­lika týdnech až měsících v ideál­ním případě zaniká.

Postup před aplikací žilního biologického lepidla pomocí metody VenaSeal

Příprava končetiny

 • bude končetina podrobně vyšetřena při ultrazvukovém vyšetření při vstupní konzultaci.
 • budou na kůži vyznačeny nedostatečné úseky žil.
 • bude povrch končetiny desinfikován a končetina sterilně zarouškována – a tím připravena k ošetření.

Umístění katétru

 • pro znecitlivění místa vpichu do žíly bude podána lokální anestézie.
 • chirurg zpřístupní žílu buď pomocí malého řezu, nebo vpichem pod kontrolou ultrazvukem.
 • jakmile je žíla zpřístupněna, vloží se do ní katétr a posune se do třísla (nebo podkolenní).
 • umístění katétru se ověřuje během celé operace pomocí ultrazvuku.

Léčebný výkon

 • biologické lepidlo se aplikuje do celého postiženého segmentu cílové žíly.
 • patentovaný katétr je pod ultrazvukovou kontrolou výrazně lépe viditelný, což umožňuje přesnou a cílenou aplikaci lepidla.

Výhody ošetření

 • okamžitý uzávěr žíly biologickým lepidlem
 • pouze jeden injekční vpich kvůli podání místního znecitlivění (v místě vpichu)
 • není nutno nosit kompresní punčochy po zákroku (ale doporučujeme nosit)
 • odpadá nutnost aplikace místního znecitlivění podél ošetřované žíly

„Přesně 10 let od naší první operace pomocí laseru se posouváme na novou úroveň ošetření žil… Pokud vás tento typ ošetření zajímá (okamžitá rekonva­les­cen­ce, bez nutnosti znecit­livění, ambu­lantní prove­dení, bez nutnosti nosit kompresní punč­o­chy), tak nás neváhejte kontaktovat.“

– MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.