LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie
Odstranění křečových žil
Plastická chirurgie a estetická, laserová dermatologie

Chirurgická metoda – operace křečových žil
Doplňková metoda ambulantní flebotomie
Objednat konzultaci

Chirurgická metoda – operace křečových žil

Chirurgická metoda – operace křečových žil

Touto metodou cíleně odstraňujeme křečové žíly. Operace křečových žil je v současné době velmi častým operačním výkonem. Za poslední roky se ovšem technika a způsob operace razantně změnila. Upustilo se od klasických radikálních výkonů prováděných v celkové anestezii, při kterých byla nutná hospitalizace. Stále více pacientů se přiklání k novým, miniinvazivním metodám – jako je laser, radiofrekvence, žilní lepidlo, metody CHIVA nebo isolované flebektomie.

Doplňková metoda ambulantní flebotomie

Menší křečové žíly (tzv. retikulární) odstraňujeme z drobných asi 3-5 mm řezů nebo vpichů speciálními nástroji po úsecích 6-10 cm metodou zvanou ambulantní flebotomie. Ranky není nutné většinou šít, je zde minimální tvorba podlitin a metoda má velmi dobré kosmetické výsledky. Nelze ji však použít u všech typů postižení žil, zejména pokud je postižen i hlavní žilní kmen. Je to pouze metoda doplňková.

Naše klinika zajišťuje během hospitalizace nepřetržitý 24-hodinový odborný dohled lékařem s anesteziologicko-resuscitační specializací.