LaserPlastic.cz

LaserPlastic - klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie

PROF. MUDR. ANDREJ SUKOP, PH.D.

Laserplastic, estetická klinika PrahaProfesor plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vedoucí lékař Kliniky plastické chirurgie LaserPlastic, prezident České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, místopředseda Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP, předseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR, garant specializačního vzdělání v oboru plastická chirurgie, prezident Národního kongresu České společnosti plastické chirurgie, vědecký sekretář České společnosti terapie ruky, předseda správní rady Nadačního fondu profesora MUDr. Andreje Sukopa, soudní znalec, školitel, recenzent odborných časopisů, člen redakční rady Acta chirurgiea plasticae.

Profesor MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. je specialistou na plastickou rekonstrukční a estetickou chirurgii více než 25 let. Věnuje se celému spektru plastické chirurgie, která je často vnímána jen jako estetická medicína, přestože se převážně jedná o rekonstrukční výkony. Specializuje se na chirurgii ruky, vrozené vývojové vady končetin, rekonstrukce prsů, mikrochirurgickou techniku a další zákroky. V roce 1993 dokončil Andrej Sukop studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval v oboru všeobecná chirurgie a plastická chirurgie. Prof. Sukop působí od počátku své profesní dráhy plastického chirurga ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 byl jmenován přednostou Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Od roku 2005 zastává funkci vedoucího lékaře na Klinice plastické chirurgie LaserPlastic. Odborné znalosti získané za působení v České republice a na zahraničních stážích předává, coby mezinárodně uznávaný odborník, na četných lékařských humanitárních misích MEDEVAC v rozvojových zemích Afriky a Blízkého východu. Cílem misí je zlepšení lékařské péče a její dostupnosti, a to nejen operováním v dané zemi, ale i výukou místních lékařů. Prof. Sukop je srdcem lékař, rád předává své zkušenosti studentům, školí lékaře v jejich přípravě. Je oponentem i autorem mnoha odborných článků. Působí v řadě odborných společností v Česku i v zahraničí. Andrej Sukop bytostně prožívá radost společně se svými pacienty při jejich návratu do života. Krásná celoživotní nabíjející pozitivní energie plyne ze vzájemného vztahu lékař a pacient. Naučil se energii nejen rozdávat, ale i přijímat. Odměnou je spokojenost v pracovním i v rodinném životě. Se svou ženou Andreou harmonicky sdílejí společnou cestu již 35 let. Andrej Sukop je hrdý táta dvou synů na prahu jejich dospělosti.

Abyste něco získali, musíte zažít tu čistou radost z obdarovávání druhých.
Patřím mezi lidi, kteří rádi dávají nové věci do pohybu a bezstarostně při tom rozdávají a hýří energií.
Nemám rád, když se situace řeší násilím místo úsilím.
Za všechno ve svém životě vděčím tolika inspirujícím lidem, jež jsem potkal v ten správný okamžik v každém období svého života.
Všichni občas musíme něco ztratit, abychom něco nového získali a posunuli se v životě dál a výš…
Žít znamená vnímat druhé.
Líbí se mi čistá srdce, laskavost, velkorysost, bezprostřednost a smích, až tečou slzy proudem.
Doufám, že jednou budu moci s hrdostí táty sledovat štěstí našich dětí.
Je důležité mít na paměti, že jsme na tomto světě jen krátký čas a je jen na nás jak, kam a s kým kráčíme.
Vždy se snažte o detail, preciznost s lidským rozměrem.
Peněz musí mít člověk tolik, aby dokázal pomáhat i druhým.
Prahu mám rád pro vzpomínky, její atmosféru, harmonickou krásu, ve které se prolínají eony věků.
Nejlepší odborník je ten, který zná hodně, umí mnoho a s pokorou rozdává své nadání a zkušenosti druhým.
Nyní mě znepokojuje to, jak snadno a bezmyšlenkovitě svět přejímá povrchní myšlenky.
Tajemství úspěchu je krystalická radost z práce, nekonečná touha objevovat, učit se nové věci a dělit se o to s druhými.

Zdroj: magazín Statuss.cz